Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55092
Title: Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường Đại học ở Hà Nội
Authors: Vũ Lệ Hằng
Keywords: Đào tạo cử nhân
Chất lượng đào tạo
Trường Đại học
Hà Nội
Abstract: Luận án đã tổng quan được tình hình nghiên cứu; hệ thống hoá được cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh trong và ngoài nước theo các yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo từ góc nhìn bên ngoài cơ sở giáo dục. Luận án cũng làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ người học/người sử dụng lao động với các yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo đại học nhìn từ phía các nhà trường. Đây là những nội dung sẽ được nghiên cứu để hoàn thiện chương trình đào tạo về quản lý chất lượng giáo dục cũng như xây dựng các tiêu chuẩn kiểm định giáo dục đại học.
Advisor: Trần Thị Vân Hoa
Type: Luận án
Extent: 200 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_VuLeHang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuLehang_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 583,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuLehang_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 435,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuLeHang_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 275,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuLeHang_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.