Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55096
Title: Nghiên cứu đánh giá mức độ hoạt động và kết quả điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp bằng thang điểm siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp (German US7 Score)
Authors: Nguyễn Thị Nga
Keywords: Siêu âm
Bệnh viêm khớp dạng thấp
Bệnh viên khớp
Siêu âm Doppler
Abstract: Đây nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam sử dụng siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp theo thang điểm US7 đánh giá mức độ hoạt động và theo dõi hiệu quả điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp. Các kết luận mới của luận án: Tại vị trí các khớp MCP II, MCP III, PIP II, PIP III, MTP II, MTP V: tỉ lệ viêm màng hoạt dịch trên siêu âm theo thang điểm US7 (89,1%; 79,7%; 87,5%; 88,3%; 78,1%; 74,2%) cao hơn tỉ lệ sưng hoặc đau khớp trên lâm sàng (34,3%; 32,8%; 37,5%; 30,5%; 25,0%; 16,4%) (p<0,001). Tỉ lệ bào mòn xương trên siêu âm theo thang điểm US7 (40,6%) cao hơn X-quang (11,7%) (p<0,05). Tỉ lệ viêm màng hoạt dịch dưới lâm sàng tại 7 khớp (2,8% - 18,1%), tỉ lệ này cao nhất ở khớp cổ tay (18,1%). Tổng điểm GSUS, PDUS tương quan tuyến tính với: DAS28- CRP, SDAI, CDAI. Với r = 0,37- 0,55 (p< 0,001). Xác định độ nhậy, độ đặc hiệu của siêu âm, siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp theo thang điểm US7 trong đánh giá mức độ hoạt động bệnh: tại điểm cắt GSUS: 9 điểm (độ nhạy: 91,89%, độ đặc hiệu: 72,22%); tại điểm cắt PDUS: 6 điểm (độ nhạy: 87,84%, độ đặc hiệu: 74,07%). Tổng điểm GSUS, PDUS theo thang điểm US7: thay đổi nhanh hơn, nhậy hơn so với DAS28 (p< 0,001) khi theo dõi hiệu quả điều trị sau 03 tháng và 06 tháng.
Advisor: Nguyễn Vĩnh Ngọc
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 183 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Y Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luận án tiến sĩ y học (toàn văn).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tóm tắt luận án (tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 711,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tóm tắt luận án (tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 548,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 290,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.