Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55101
Title: Hoàn thiện pháp luật về Hội đồng quản trị công ty niêm yết
Authors: Phan Đăng Hải
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Hội đồng quản trị
Công ty niêm yết
Abstract: Cùng với chiến lược chi đạo công ty, Hội đồng quản trị chủ yểu chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả công tác quản lý và đem lại lợi nhuận thoả đáng cho cổ đông đồng thời ngăn ngừa xung đột lợi ích và cân bằng đối với các nhu cầu cạnh tranh cho công ty. Bài viết tập trung phân tích các vấn đề bất cập trong các quy định pháp luật Việt Nam về Hội đồng quản trị cùa công ty niêm yết và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về Hội đồng quản trị của công ty niêm yết ở Việt Nam.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat1.19-B10HoanthienPLveHDQTctyniemyet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.