Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55106
Title: Mối quan hệ giữa quyền được cư trú và quyền lao động của người nước ngoài theo pháp luật Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đoàn Thị Phương Diệp
Keywords: Cư trú
Quyền cư trú
Quyền lao động
Người nước ngoài
Nhật Bản
Việt Nam
Abstract: Mặc dù có bối cảnh kinh tế, xã hội khá khác biệt với Việt Nam (Việt Nam có tỷ lệ sinh cao, thị trường lao động dồi dào), tuy nhiên chính sách chung của Nhật Bản đối với việc tiếp nhận lao động nhập cư là lao động phổ thông, trong khi lại mở rộng cửa chào đón lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao. Đặc biệt, trong hệ thống pháp luật Nhật Bản, giữa quy định về nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài vấn đề lao động tìm kiếm thu nhập lại có một mối quan hệ khá chặt chẽ, mang tính logic. Với những đặc biệt và tương đồng như vậy, chúng tôi cho rằng, việc nghiên cứu pháp luật Nhật Bản trong lĩnh này sẽ là một sự chuẩn bị tốt cho các quan hệ về lao động trong tương lai, cũng như có thể rút ra được những kinh nghiệm cần thiết cho pháp luật Việt Nam. Bài viết được thực hiện với mục đích giới thiệu, thứ nhất là mối quan hệ giữa quyền cư trú và quyền lao động của lao động nước ngoài tại Nhật Bản; thứ hai, trên cơ sở các phân tích này có thể rút ra được một số bài học kình nghiệm cho pháp luật Việt Nam.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat1.19-B15.Qlaodongvaqduoccutrucuangncngoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.