Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55108
Title: Thạch luận các thành tạo granitoid phức hệ Mường Lát thuộc đới Tây Bắc Bắc Bộ và Khoáng hoá liên quan
Authors: Trần Văn Thành
Keywords: Thạch luận
Thành tạo granitoid phức hệ
Tây Bắc Bắc Bộ
Mường Lát
Khoáng hóa
Abstract: Luận án khẳng định bản chất địa hóa kiểu S - granit và nguồn gốc vỏ của granitoid phức hệ Mường Lát trên cơ sở các phân tích định lượng về địa hóa và đồng vị; Xác định mức tuổi thành tạo của granitoid phức hệ Mường Lát kéo dài trong khoảng 251 - 230 tr.n trên cơ sở phân tích tuổi U - Pb zircon LA - ICP - MS; Cung cấp thêm tư liệu cho luận giải bối cảnh kiến tạo đồng va chạm của khối Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa và Đông Dương trong tiến trình tạo núi Indosini; Xác lập các chỉ tiêu địa hóa của granitoid phức hệ Mường Lát về triển vọng kim loại hiếm (Sn, W).
Advisor: Phạm Trung Hiếu, Đỗ Văn Nhuận
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 167 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Mỏ địa chất
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 776,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 453,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin tom tat ve KL moi cua LATS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 216,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.