Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55113
Title: Án lệ số 32/2020/ án lệ về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.
Keywords: Án lệ số 32/2020
Đất
Xuất cảnh định cư
Cá nhân khai phá
Abstract: Bài trích đưa ra những nội dung về án lệ số 32/2020/ án lệ về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 8 (kỳ II tháng 4/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND8.20.B8.An le 32.20.AL dat do ca nhan khai pha roi di nc ngoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.