Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55119
Title: Bình luận các sai sót trong giải quyết một vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản
Authors: Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Hương
Keywords: Bộ Luật dân sự
Vay tài sản
Tranh chấp hợp đồng
Abstract: Hợp đồng vay tài sản là một trong những loại hợp đồng dân sự thông dụng được Bộ luật (BLDS) quy định. Theo thống kê hằng năm của ngành Tòa án, vụ án giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là loại án chiếm so lượng lớn, đặc biệt trong những năm gần đây. BLDS năm 1995, 2005 và 2015 đã có những quy định cụ thể về hợp đồng vay tài sản tạo cơ sờ pháp luật để các chủ thể của quan hệ hợp đồng vay xác lập và thực hiện, đồng thời cũng là căn cứ để Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản chính xác, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các đương sự trong vụ án. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các tranh chấp về hợp đồng vay tài sản cho thấy, vẫn còn tồn tại tình trạng lúng túng, sai sót của tòa án trong áp dụng pháp luật dân sự; đánh giá, sử dụng căn cứ; xác định chưa đúng tình tiết vụ án dẫn đến việc giải quyết vụ án không đúng đắn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của đương sự. Bài viết bình luận các sai sót trong giải quyết một vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản tại Tòa án. Với các nội dung bình luận, Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên rút ra được một số kinh nghiệm khi tham gia, giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 05-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.19-B11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.