Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55121
Title: Cơ quan nào có thẩm quyền và trách nhiệm thi hành án dân sự
Authors: Trần Thanh Phương, Phạm Văn Lợi
Keywords: Thi hành án
Án dân sự
Thi hành án dân sự
Abstract: Thi hành bản án, quyết định của Tòa án là khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực những phán quyết của Tòa án vào thực tiên cuộc sống; có vị trí, ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thực thi công lý, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và ổn định. Tuy nhiên, một số bản án của Tòa án không thể thi hành được, mà một trong những nguyên nhân chính đó là bản án tuyên không phù hợp với quy định của pháp luật, tuyên không rõ ràng, triệt để nên không xác định được thẩm quyền và trách nhiệm thi hành án. Trong bài viết này, chúng tôi xin được nêu và bình luận pháp lý về thẩm quyền và trách nhiệm thi hành án thông qua một vụ việc cụ thể đã được xét xử ở hai cấp Tòa án.
Issue Date: 2019 -05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 05-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.19-B13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,18 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.