Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55122
Title: Tác động của trí tuệ nhân tạo tới nghề luật sư
Authors: Nguyễn Văn Quân
Keywords: Luật sư
Trí tuệ
Nghề Luật sư
Trí tuệ nhân tạo
Abstract: Có thể nói rằng, tin học hoá, tự động hoá đã, đang và sẽ tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực trong xã hội, bao gồm cả nghề luật sư. Như mọi ngành nghề khác, nghề luật sư cũng phải thích ứng với sự phát triển của công nghệ để không chịu thua thiệt trước những biến động của kỹ thuật số. Bài viết sau đây phân tích những tác dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp luật qua đó đánh giá các tác động của trí tuệ nhân tạo tới nghề luật sư.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 05-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.19-B14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.