Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55128
Title: Phát triển nguồn nhân lực tham gia đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp - tầm nhìn và hành động
Authors: Lê Mai Anh, Vũ Thị Hương
Keywords: Nguồn nhân lực
Nghề luật sư
Học viện Tư pháp
Luật sư
Abstract: Bài viết là góc nhìn thu hẹp của "Người trong cuộc" về diện mạo đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo nghề luật sư từ các phương diện: Giá trị cốt lõi - Tầm nhìn phát triển - Hành động cụ thể vì mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn.
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề Luật - Số chuyên đề - Khoa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.CD-B4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.