Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55129
Title: Phương pháp giảng dạy và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nghề luật sư
Authors: Tống Thị Thanh Thanh
Keywords: Giảng dạy
Luật sư
Nghề Luật sư
Abstract: Nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo nghề luật sư đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển và hội nhập với thế giới đang là thách thức đối với Học viện Tư pháp. Để thực hiện được việc ấy, một trong yếu tố cần quan tâm là phương pháp giảng dạy. Làm thế nào để học viên có thể phát huy được năng lực tự học, sự chủ động, sáng tạo không phải là việc làm đơn giản. Chính vì vậy, bên cạnh đổi mới chương trình đào tạo nghề luật sư, nghiên cứu. Tác dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại là một yêu cầu, đòi hỏi nhằm đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng đào tạo nghề luật sư.
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề Luật - Số chuyên đề - Khoa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.CD-B5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.