Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55130
Title: Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo nghề luật sư của Học viện Tư pháp
Authors: Đồng Thị Kim Thoa
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Nghề luật sư
Học viện Tư pháp
Abstract: Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi dưỡng công chức, viên chức hoặc theo nhu cầu xã hội là một trong số 04 nhiệm vụ chính của Học viện Tư pháp. Trong hơn 20 năm từ khi thành lập đến nay, Học viện Tư pháp đã duy trì thường xuyên và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động xây dựng nội dung, phương pháp và cơ chế quản trị đào tạo luật sư cũng như các chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp khác). Với tinh thần chung là nhìn lại chặng đường đã qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, bài viết tập trung trình bày một số nét trong quan hệ về hoạt động nghiên cứu khoa học cùa Học viện Tư pháp liên quan đến đào tạo nghề luật sư, các kết quả chính đạt được trong thời gian qua và yêu cầu, giải pháp trọng tâm phát triển công tác này trong tình hình mới, góp phần phúc đáp yêu cầu đặt ra từ nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển chiến lược phát triển cùa Học viện Tư pháp.
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề Luật - Số chuyên đề - Khoa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat.CD-B6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.