Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55140
Title: Nghiên cứu khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Dương Thị Hoài Nhung
Keywords: Quản lý kinh doanh
Năng lực nhân sự
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Abstract: Luận án hệ thống hóa các lý thuyết về cấu trúc khung năng lực (KNL), phương pháp tiếp cận xây dựng KNL và mục đích sử dụng KNL trong hoạt động quản trị nhân lực; đưa ra quy trình xây dựng KNL nhân sự quản lý kinh doanh (QLKD) tại các NHTM Việt Nam; kiểm định mức độ tác động của các yếu tố năng lực cấu thành KNL tới hiệu quả quản lý của nhân sự QLKD tại các NHTM Việt Nam ở cấp độ cá nhân; đánh giá một cách hệ thống về thực trạng KNL nhân sự QLKD trong các NHTM Việt Nam. Từ đó, đưa ra các giải pháp trong thiết kế cấu trúc KNL, cách xây dựng và triển khai KNL thành công tại các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để các nhân sự QLKD trong các NHTM Việt Nam có thể tham khảo, đối chiếu và hoàn thiện hơn về kiến thức- kỹ năng- thái độ.
Advisor: Lê Thái Phong
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 231 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Ngoại thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LATS_Duong Thi Hoai Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tomtat _TV_Duong Thi Hoai Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 658,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tom tat_TA_ Duong Thi Hoai Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 500,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Trich yeu LA_Duong Thi Hoai Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 360,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Tom tat diem moi Vnese + Eng_Duong Thi Hoai Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 306,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.