Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55146
Title: Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng (Stress testing) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam
Authors: Nguyễn Quốc Giang
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận và những quan điểm mới nhất, cập nhật những quy định mới nhất trong Quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) dựa trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng tại các ngân hàng thương mại. Đồng thời, luận án đưa ra những yêu cầu cấp bách trong QTRRTD và nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Luận án đã xây dựng công trình nghiên cứu một cách logic từ lý luận đến thực tế áp dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (NHCT). Dẫn dắt vấn đề một cách khoa học, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Dùng phương pháp thống kê và mô hình hồi quy để đo lường con số tổn thất cụ thể cho sự tác động của những cú sốc đến hoạt động kinh doanh của NHCT. Chỉ ra những tác động đến tài sản và vốn của NHCT và đánh giá con số cụ thể về sức chịu đựng của NHCT trước những cú sốc thay đổi đó.
Advisor: Phùng Khắc Kế, Lê Văn Hưng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 176 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an TS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT L.A GIANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 771,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 376,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.