Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55177
Title: Lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng từ thực tiễn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng
Authors: Võ Trung Tín, Văn Thành Khánh Linh
Keywords: Lành mạnh
Hệ thống ngân hàng
Nghị quyết 42/2017/QH14
Quốc hội
Nợ xấu
Tổ chức tín dụng
Abstract: Bài viết trình bày nôi dung cơ bản của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua. Tình hình thực hiện Nghị quyết trong thực tế và những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (388), tháng 6/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.13.19.HethongnganhangtuapdungNQ42vethidiemxulynoxau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.