Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55183
Title: Hoàn thiện các quy định của Luật Phá sản năm 2014
Authors: Trương Thị Quỳnh Trâm
Keywords: Doanh nghiệp
Luật Phá sản 2014
Phá sản
Abstract: Luật Phá sản năm 2014 ra đời đã tạo ra khung pháp lý vững chắc cho việc phá sản các doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuy nhiên, các quy định pháp luật trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại một số bất cập, gây nhiều khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc giải quyết thủ tục phá sản. Do vậy, đặt ra vấn đề cần phải có giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục phá sản trong thực tiễn. Bài viết trình bày những bất cập, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật Phá sản và kiến nghị hoàn thiện Luật.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (389), tháng 7/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.13.19.QuydinhLuatPS2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 65,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.