Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55202
Title: Giám sát của nghị viện đối với nhánh quyền lực tư pháp ở Vương Quốc Anh: Một số giá trị tham khảo cho Việt Nam
Authors: Đậu Công Hiệp
Keywords: Giám sát
Nghị viện
Quyền tư pháp
Vương Quốc Anh
Nghị viện Anh
Abstract: Điểm tương đồng khá thú vị giữa chính thể đại nghị ở Anh và chính thể xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là vai trò nổi bật của cơ quan dân cử cao nhất nhánh quyền tư pháp nói riêng ở vương quốc Anh sẽ mang lại nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam. Bài viết trình bày đạo luật Cải cách Hiến pháp và sự thay đổi trong quan niệm về giám sát tư pháp của Nghị viện ở vương quốc Anh; một số biện pháp giám sát của Nghị viện đối với nhánh quyền lực tư pháp trong pháp luật Vương quốc Anh và một số hàm ý cho Việt Nam.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (392), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so16.19.GiamsatcuanghiviendoivoinhanhquyenluctuphapoVQA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 93,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.