Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55210
Title: Nghiên cứu xác định đặc trưng khí động lực của cánh quay trực thăng xét đến sự tương tác với thân và mặt giới hạn
Authors: Phạm Thành Đồng
Keywords: Đặc trưng khí động lực
Cánh quay trực thăng
Mặt giới hạn
Abstract: Luận án xây dựng mô hình toán phi tuyến không dừng xác định đặc trưng khí động của cánh quay bằng phương pháp xoáy rời rạc với phần tử xoáy có dạng hình tứ giác, áp dụng mô hình khuếch tán xoáy. Xác định đặc trưng khí động của cánh quay có xét đến ảnh hưởng của thân trực thăng và mặt giới hạn bằng phương pháp xoáy rời rạc. Luận án đề xuất cách tiếp cận sử dụng phương pháp xoáy rời rạc với phần tử xoáy hình tứ giác để mô phỏng dòng chảy bao vật thể 3D.
Advisor: Phạm Vũ Uy, Đặng Ngọc Thanh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 180 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Kỹ thuật quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LATS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin LATS dua len mang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 194,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.