Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55211
Title: Nghiên cứu kỹ thuật sấy nấm linh chi tại Việt Nam
Authors: Phạm Văn Kiên
Keywords: Nấm linh chi
Việt Nam
Kỹ thuật
Abstract: Luận án nghiên cứu thực nghiệm kiểm chứng mức độ phù hợp của mô hình toán mô tả quá trình truyền nhiệt truyền ẩm trong quá trình sấy nấm linh chi bằng bơm nhiệt kết hợp sóng RF. Nghiên cứu thực nghiệm sấy nấm linh chi nhằm xác định chế độ sấy phù hợp dựa trên tiêu chí hiệu quả về tốc độ sấy của hệ thống sấy và chất lượng sản phẩm sấy thực tế cho nấm linh chi tại Việt Nam bằng bơm nhiệt kết hợp sóng RF.
Advisor: Nguyễn Hay, Lê Anh Đức
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 27 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2. TOM TAT LUAN AN - NCS KIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. TRICH YEU LUAN AN - KIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. DONG GOP MOI VIET-ENG - KIEN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.