Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55214
Title: Nghiên cứu tạo chế phẩm Aminoethoxyvinylglycine từ Streptomyces spp. có khả năng ức chế sinh tổng hợp ethylene để trì hoãn quá trình chín quả giai đoạn cận và sau thu hoạch
Authors: Nguyễn Văn Nguyện
Keywords: Chế phẩm Aminoethoxyvinylglycine
Streptomyces spp
Ethylene
Trì hoãn quá trình chín quả
Giải đoạn cận và sau thu hoạch
Abstract: Phân lập và tuyển chọn chủng Streptomyces sp. sinh tổng hợp AVG từ các nguồn đất trồng cây ăn quả ở Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng quy trình tạo chế phẩm AVG bao gồm: xác định, tối ưu hóa thành phần một số nguồn dinh dưỡng và điều kiện lên men để tăng cường khả năng sinh tổng hợp AVG của chủng Streptomyces sp. đã tuyển chọn, làm sạch, thu hồi, tạo chế phẩm; Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng của chế phẩm AVG trong việc trì hoãn sự chín để kéo dài thời gian thu hoạch cam (Citrus sinensis), kéo dài thời gian thu hoạch và bảo quản chuối tiêu hồng (Musa cavendish).
Advisor: Trịnh Khắc Quang, Phạm Anh Tuấn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 158 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1-Nguyện - Luận án TS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2-Nguyện - Tiếng Việt - Tóm tắt luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3-Nguyện - Tiếng Anh - Tóm tắt luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4-Nguyện - Thông tin về kết luận mới của luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.