Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55217
Title: Sàng lọc và biểu hiện gen mã hoá protein ức chế protease của vi sinh vật liên kết hải miên Spheciospongia vesparium thu nhận tại vùng biển Miền Trung, Việt Nam
Authors: Trần Thị Hồng
Keywords: Gen mã hoá protein
Ức chế protease
Vi sinh vật
Spheciospongia vesparium
Vùng biển miền Trung
Việt Nam
Abstract: Phát hiện và sàng lọc các gen liên quan đến sinh tổng hợp các chất có hoạt tính ức chế protease từ vi sinh vật liên kết hải miên thu nhận từ biển Miền Trung, Việt Nam bằng phương pháp metagenomics. Sau đó biểu hiện gen chọn lọc in vitro và xác định hoạt tính.
Advisor: Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Cúc
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 187 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 899,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 860,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.