Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55229
Title: Đổi mới Chính phủ hướng tới sự phát triển bền vững
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Chính phủ
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết này sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề sau: Nhận thức của Đảng, Chính phủ Việt Nam về phát triển bền vững; xác định vai trò của Chính phủ đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam; những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (393), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so17.19.ĐoimoiCPhuongtoisuphattrienbenvung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 119,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.