Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55230
Title: Xây dựng mô hình Câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên Trường Đại học An Giang, tỉnh An Giang
Authors: Đào Chánh Thức
Keywords: Câu lạc bộ thể thao giải trí
Thể thao
Thể thao giải trí
Đại học An Giang
Abstract: Luận án đã xây dựng mô hình hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao (CLBTDTT) trong trường Đại học An Giang theo hình thức xã hội hóa đáp ứng yêu cầu người tham gia (Sinh viên Trường Đại học An Giang). Qua đó đã xây dựng 13 tiêu chí đánh giá về mức độ ảnh hưởng và 5 tiêu chí đánh giá về mức độ hài lòng của hội viên tham gia CLB TTGT. Đồng thời còn xác định 12 nhóm tiêu chí với 49 tiêu chuẩn xác định mô hình CLB TTGT của Trường Đại học và quy trình tổ chức thành lập và hoạt động CLB TTGT.
Advisor: Huỳnh Trọng Khải, Lương Thị Ánh Ngọc
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 243 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LATS Dao Chanh Thuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS Dao Chanh Thuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin ve Luan an cua NCS Dao Chanh Thuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 315,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.