Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55233
Title: Quá trình Tái thiết nước Mỹ (1863 - 1877)
Authors: Nguyễn Thị Bích
Keywords: Tái thiết
Mỹ
Tái thiết nước Mỹ
Abstract: Quá trình Tái thiết (1863 - 1877) được nước Mỹ tiến hành ngay trong và sau Nội chiến nhằm: đưa 11 bang ly khai quay trở lại Liên bang; xây dựng nền tảng chính trị, kinh tế và các mối quan hệ chủng tộc mới ở miền Nam; củng cố sự thống nhất quốc gia - dân tộc. Quá trình này trải qua 3 giai đoạn (1863 - 1865; 1865 - 1867; 1867 - 1877). Quá trình Tái thiết (1863-1877) mang tính chất một cuộc cách mạng chính trị - xã hội, một nỗ lực để tạo ra nền dân chủ và bình đẳng chủng tộc ở miền Nam cũng như dân chủ hóa toàn bộ nước Mỹ. Kết quả của quá trình này đã làm thay đổi căn bản cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của nước Mỹ. Và dù đó là “cuộc cách mạng còn dang dở” khi nhiều nhiệm vụ chưa được hoàn thành, song đây là giai đoạn đáng được ghi nhận và cần được nhận thức đúng đắn.
Advisor: Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Thanh Bình
Issue Date: 2020-04
Type: Luận án
Extent: 214 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
 • BÍCH - TOÀN VĂN LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG - BÍCH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 529,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG - BÍCH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 477,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BÍCH - kết luận mới bản tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 172,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BÍCH - kết luận mới bản tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 117,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.