Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55234
Title: Tác giả Nho học - Tân học và những đóng góp đối với thể loại tiểu thuyết quốc ngữ Việt Nam đầu thế kỷ XX (qua một số tác giả tiêu biểu)
Authors: Bùi Thị Lan Hương
Keywords: Nho học
Tân học
Tiểu thuyết
Tiểu thuyết quốc ngữ
Việt Nam
Thế kỷ XX
Abstract: Trên cơ sở giới thuyết khái niệm, luận án đã bước đầu làm sáng tỏ điều kiện hình thành cũng như đặc điểm loại hình tác giả Nho học - Tân học trong mối tương quan với các loại hình tác giả nhà nho khác trước đó cũng như các loại hình tác giả khác cùng thời gian xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Luận án là công trình khoa học đầu tiên khảo sát, mô tả và luận giải các đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết Quốc ngữ của các tác giả Nho học – Tân học Việt Nam đầu thế kỷ XX thông qua hệ thống đề tài - chủ đề, tổ chức kết cấu cốt truyện; xây dựng nhân vật; giọng điệu nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật ở giai đoạn đầu của quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc.
Advisor: Vũ Thanh, Trần Thị Hoa Lê
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 189 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận văn Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án- Bui Thi Lan Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Luận án- Bui Thi Lan Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 559,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA (tiếng Anh)-Bui Thi Lan Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 598,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.