Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55237
Title: Dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm có mô phỏng các yếu tố của truyền hình
Authors: Đào Thị Ngọc Anh
Keywords: Giáo dục học
Trường Đại học sư phạm
Truyền hình
Mô phỏng
Abstract: Luận án đã xây dựng được cơ sở thực tiễn của dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm có mô phỏng các yếu tố của truyền hình thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng dạy học môn Giáo dục học và thực trạng vận dụng các yếu tố của truyền hình vào trong dạy học môn học này, chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng. Kết quả thực nghiệm đã xác định được độ tin cậy và tính khả thi của các biện pháp dạy học môn Giáo dục học có mô phỏng các yếu tố của truyền hình. Qua hai lần thực nghiệm, kết quả thu được đã chứng minh khi tổ chức dạy học môn Giáo dục học có mô phỏng các yếu tố của truyền hình sinh viên hiểu được bản chất nội dung học tập hơn, sinh viên có cơ hội phát triển năng lực nghề, đặc biệt là năng lực sáng tạo và thấy có hứng thú với giờ học hơn so với dạy học truyền thống.
Advisor: Trần Thị Tuyết Oanh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 305 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án - Đào Thị Ngọc Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng việt luận án - Đào Thị Ngọc Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 495,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng anh luận án - Đào Thị Ngọc Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 282,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.