Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55238
Title: Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5 - 6 tuổi thông qua tổ chức trò chơi đóng vai ở trường mầm non
Authors: Hồ Sỹ Hùng
Keywords: Giáo dục
Trẻ khuyết tật trí tuệ
Kỹ năng giao tiếp
Tổ chức trò chơi
Trường mầm non
Abstract: Các biện pháp giáo dục KNGT cho trẻ KTTT nhẹ 5 - 6 tuổi thông qua tổ chức trò chơi đóng vai bao gồm: Nhóm biện pháp chuẩn bị môi trường; Nhóm biện pháp tác động; nhóm biện pháp đánh giá, phối hợp được xây dựng dựa trên thực tiễn giáo dục KNGT cho trẻ thông qua tổ chức trò chơi đóng vai, được thiết kế khoa học và được kiểm chứng qua thực nghiệm sư phạm có giá trị tham khảo cho công tác quản lí, nghiên cứu, đào tạo giáo viên mầm non và cha mẹ có trẻ KTTT.
Advisor: Ngô Công Hoàn, Bùi Thị Lâm
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 206 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA Hồ Sỹ Hùng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG VIET (2).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 396,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG ANH (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 284,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin tom tat ve nhung diem moi cua LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 93,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.