Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55240
Title: Quản lý bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay
Authors: Trần Vĩnh Hà
Keywords: Kỹ năng xã hội
Sinh viên
Trường đại học
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Luận án đã khảo sát, phân tích một cách toàn diện, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân trong thực trạng bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí và quản lý bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Luận án đã đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay và tiến hành khảo nghiệm và thử nghiệm các biện pháp.
Advisor: Nguyễn Văn Tuân, Vũ Quang Hải
Type: Luận án
Extent: 231 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 387,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN MANG TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN MANG TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.