Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55243
Title: Hoàn thiện quy định về công bố thông tin trong Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Authors: Phan Phương Nam
Keywords: Chứng khoán
Thông tin
Luật Chứng khoán
Công bố thông tin
Abstract: Trong Dự thảo lần 4 Luật Chứng khoán, quy định về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý, như về tên của một số điều khoản, nguyên tắc công bố thông tin, nội dung của các thông tin cần công bố của các chủ thể có nghĩa vụ công bố thông tin... vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định trong nội dung công bố thông tin nhằm bảo vệ hiệu quả hơn nữa nhà đầu tư và tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (393), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so17.19.HoanthienquydinhvecongbothongtintrongduthaoLCKsd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.