Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55244
Title: Đặc điểm hình thái tổn thương và kết quả phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực, thắt lưng đa tầng
Authors: Lê Hữu Trì
Keywords: Hình thái tổn thương
Điều trị
Gãy cột sống ngực
Thắt lưng đa tầng
Abstract: Luận án đưa ra hiệu quả của một phương pháp phẫu thuật bắt vít qua cuống đường vào lối sau điều trị gãy cột sống ngực, thắt lưng đa tầng. Luận án gồm 127 trang. Trong đó có 40 bảng, 27 hình và 10 biểu đồ. Phần đặt vấn đề; chương 1: tổng quan tài liệu; chương 2: đối tượng và phương pháp nghiên cứu; chương 3: kết quả nghiên cứu; chương 4: bàn luận; kết luận; kiến nghị; danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án; tài liệu tham khảo tài liệu; các phụ lục.
Advisor: Vũ Văn Hòe, Võ Văn Nho
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 169 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Quân Y
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 724,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat- Eng vers đủ.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 610,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 289,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.