Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55245
Title: Người lập di chúc và điều kiện luật định đối với người lập di chúc
Authors: Hoàng Thị Loan
Keywords: Người lập di chúc
Di chúc
Abstract: Quy định của pháp luật về người lập di chúc là một trong các yếu tố quyết định tới tính hợp pháp của di chúc. Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có các quy định đối với điều kiện về người lập di chúc. Về cơ bản, các quy định đối với điều kiện này đều kế thừa từ các văn bản pháp luật trước đó. Tuy nhiên, trong lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005, một số bất cập, thiếu sót về người lập di chúc vẫn chưa được hoàn thiện.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (393), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so17.19.Nguoilapdichucvadieukien(1).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 108,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.