Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55250
Title: Nghiên cứu nồng độ osteoprotegerin, parathyroid hormone huyết tương, tổn thương động mạch cảnh và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu chu kỳ
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Nồng độ osteoprotegerin
Parathyroid hormone
Tổn thương động mạch cảnh
Bệnh nhân bệnh thận mạn
Động mạch cảnh
Bệnh thận mạn
Abstract: Tổn thương động mạch cảnh, tăng nồng độ hormone tuyến cận giáp và nồng độ osteoprotegerin là thường gặp ở bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu chu kỳ. Dày lớp nội trung mạc gặp ở 42%, mảng xơ vữa gặp ở 58% bệnh nhân nghiên cứu. Nồng độ trung bình PTH huyết tương là 148 pg/ml, OPG là 12,05pmol/l cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa, p< 0,001. Có 59,3% bệnh nhân tăng nồng độ PTH, 86,7% bệnh nhân tăng OPG huyết tương so với nhóm chứng.
Advisor: Võ Tam, Lê Việt Thắng
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 153 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN - NCS NGUYEN MINH TUAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA, Dr Tuấn CR.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 714,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin mới. Tuấn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 360,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.