Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55251
Title: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và sự biểu lộ dấu ấn miễn dịch P53, Ki67, BRAF V600E của polyp đại trực tràng
Authors: Đoàn Anh Thắng
Keywords: Hình ảnh nội soi
Nội soi
Mô bệnh học
Đại trực tràng
Miễn dịch
Abstract: Kết quả nghiên cứu đề cập đầy đủ một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và đặc biệt là sự biểu lộ các dấu ấn miễn dịch, mức độ biểu lộ của P53, Ki67, BRAF. Qua hình ảnh nội soi đã ghi nhận được vị trí chủ yếu của polyp là ở trực tràng và đại tràng sigma; 61,7% trường hợp có từ 2 polyp trở lên, đại đa số trường hợp có kích thước của polyp≤ 20mm và bề mặt của polyp nhẵn. Về đặc điểm mô bệnh học, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ polyp u tuyến chiếm 63,0%, tổn thương răng cưa chiếm 35,8% và có loạn sản chiếm 66,7%. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ biểu lộ P53 rất cao (96,3%), đặc biệt trong các trường hợp loạn sản. Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ biểu lộ Ki67 mức độ (+++) với những trường hợp có kích thước polyp >20mm. Điều này cũng phù hợp với nhận định: sự biểu lộ của Ki67 liên quan chặt chẽ với sự tăng sinh và tăng trưởng tế bào khối u. Ngoài ra, mức độ biểu lộ cao (++, +++) của các dấu ấn miễn dịch P53,Ki67 ở vùng loạn sản cao hơn hẳn so với vùng không loạn sản. Nghiên cứu còn ghi nhận được polyp có kích thước càng lớn thì tỷ lệ và mức độ biểu lộ BRAF càng cao và gen BRAF chỉ phát hiện biểu lộ mức độ (++) ở vùng loạn sản. Tất cả những điều này là đóng góp mới của luận án và có giá trị thực tiễn.
Advisor: Nguyễn Trọng Hiếu, Trần Đức Quý
Type: Luận án
Extent: 24 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3. Tóm tắt tiếng việt.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 596,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.