Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55255
Title: Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Authors: Lê Thị Thúy
Keywords: Kinh doanh
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ một số lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại (NHTM), về hiệu quả kinh doanh của NHTM, những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của NHTM; và những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM. Luận án đồng thời tổng hợp kinh nghiệm của các NHTM của các nước trên thế giới về hiệu quả kinh doanh, từ đó rút ra bài học cho BIDV.
Advisor: Trần Xuân Hải, Lê Văn Luyện
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 219 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA in 4.5.2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 754,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt điểm mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 284,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.