Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55256
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định phàn nàn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn Thanh Liêm
Keywords: Dịch vụ điện thoại di động
Khách hàng
Đồng bằng Sông Cửu Long
Phàn nàn
Abstract: Nghiên cứu về ý định hành vi được thực hiện khá nhiều nhưng ý định phàn nàn chỉ mới được xem xét gần đây (Voorhees & Brady, 2005; Wu, 2013). Đặc biệt, trong lĩnh vực dịch vụ ĐTDĐ, chưa có nghiên cứu nào xem xét về ý định phàn nàn của khách hàng. Do đó, đề tài này được xem như là một nỗ lực ban đầu nhằm khỏa lấp phần nào vấn đề nghiên cứu nêu trên và đã góp phần mở rộng mô hình Lý thuyết công bằng. Phân tích cho thấy 3 nhân tố tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng và định hình ý định phàn nàn trong tương lai gồm: Công bằng phân phối, công bằng thủ tục, và niềm tin. Kết quả này là tương đồng với những nghiên cứu trước như: Smith, Bolton & Wagner (1999), Martinez – Tur & cộng sự (2006) và cũng đóng góp vào việc khẳng định vai trò của Lý thuyết công bằng trong việc giải thích ý định phàn nàn.
Advisor: Bùi Văn Trịnh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 153 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng viet (01.3.2020).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat _Eng version-1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.