Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55259
Title: Phát triển mô hình sử dụng thành công hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp cho các chuyên gia kế toán
Authors: Phan Thị Bảo Quyên
Keywords: Nguồn lực doanh nghiệp
Chuyên gia kế toán
Phát triển hệ thống
Abstract: Nghiên cứu này đã tìm ra khái niệm sử dụng hệ thống thích hợp cho bối cảnh HTTT (cụ thể là hệ thống ERP) trong giai đoạn triển khai và hậu triển khai. Phát hiện này giúp tháo gỡ một nút thắt của việc tìm ra khái niệm và xác định thang đo sử dụng hệ thống trong môi trường HTTT đương đại, vốn đã tồn tại từ rất lâu (DeLone & McLean, 2016). Nghiên cứu này ngoài việc lựa chọn khái niệm sử dụng hữu hiệu là khái niệm sử dụng hệ thống giai đoạn hậu triển khai ERP, nó còn thực hiện phân tích nhân tố để giảm các biến đo lường không thích hợp và xác định cấu trúc phù hợp cho khái niệm sử dụng hữu hiệu cũng như thực hiện phân tích CFA để khẳng định khái niệm mới này phù hợp với mô hình biến bậc cao. Tiếp đó, khái niệm này được sử dụng trong mô mình ESMAP để kiểm định mô hình. Tác giả tin tưởng mạnh mẽ rằng biến sử dựng hữu hiệu đã được kiểm định một các đầy đủ có thể được sử dụng cho các nghiên cứu trong tương lại và cung cấp thêm hiểu biết về cách hệ thống ERP được sử dụng, điều vốn chưa tìm được câu trả lời trong các nghiên cứu HTTT trước đây.
Advisor: Võ Văn Nhị, Nguyễn Thị Kim Cúc
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 270 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • PhanThiBaoQuyen_PhdThesis.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Summary Vietnamese_Quyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Summary English_Quyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.