Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55261
Title: Hoàn thiện báo cáo bộ phận tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Authors: Đỗ Thị Lan Hương
Keywords: Báo cáo
Tập đoàn dầu khí
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Dầu khí
Abstract: Qua nghiên cứu phân tích, tổng hợp để đưa ra các đánh giá chung về việc tuân thủ quy định lập và trình bày báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam dựa trên khảo sát thực trạng lập và trình bày báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính của Tập đoàn. Kết quả khảo sát còn được khẳng định cùng với các đánh giá từ phía đối tượng sử dụng thông tin là các nhà đầu tư, các chuyên gia kiểm toán và từ phía doanh nghiệp là người lập báo cáo tài chính.
Advisor: Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Viết Lợi
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 284 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA Huong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Huong -T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 393,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Huong - T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 316,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi _T.Viet_.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 113,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dong gop moi _T.Anh_.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 100,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.