Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55264
Title: Hợp tác quốc tế về thuế trong điều kiện hiện nay của Việt Nam
Authors: Bùi Việt Hùng
Keywords: Hợp tác quốc tế
Thuế
Việt Nam
Abstract: Luận án đã hệ thống và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế về thuế, bao gồm: Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế về thuế; đã phát triển và bổ sung thêm một số nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác quốc tế về thuế; bổ sung các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động hợp tác quốc tế về thuế; bổ sung lý thuyết về mô hình hợp tác quốc tế về thuế. Đề xuất 2 nhóm giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới đến năm 2025, trong đó, đáng chú ý là các giải pháp: Ưu tiên đàm phán và xác định nội dung phù hợp khi ký kết Hiệp định thuế đa phương; đổi mới nội dung và đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định thuế song phương; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các hiệp định thuế; tận dụng các ưu thế của hợp tác quốc tế về thuế để tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá, chống thất thu thuế…
Advisor: Lê Xuân Trường
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 223 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA full. Bui Viet Hung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an. sau phan bien doc lap.Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 637,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin tom tat ve nhung ket luan moi cua luan an. Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 365,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin tom tat ve nhung ket luan moi cua luan an. Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 206,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.