Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55266
Title: Các yếu tố tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp rau quả tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Xuất khẩu
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp rau quả
Việt Nam
Abstract: Kết quả nghiên cứu của luận án đã chứng minh được: kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp rau quả chịu tác động trực tiếp bởi:(1) Chiến lược marketing xuất khẩu; (2) Đặc điểm ngành rau quả; (3) Đặc điểm và năng lực của công ty; (4) Đặc điểm thị trường nước ngoài; (5) Đặc điểm quản lý; (6) Đặc điểm thị trường trong nước
Advisor: Trần Anh Minh, Nguyễn Văn Nam
Date Acquired: 2020-05-28
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 163 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Lạc Hồng
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS_NGUYEN DUC THUAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LA (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 897,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LA (Tieng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 552,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 66,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin (Tieng Anh) .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 55,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.