Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55267
Title: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025
Authors: Phùng Ngọc Bảo
Keywords: Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Nông thôn
Abstract: Qua nghiên cứu được các công trình khoa học liên quan đến vấn đề CNH, HĐH NN, NT cùng với những luận điểm khoa học của các nhà kinh tế lớn trên thế giới và các quan điểm về năng suất lao động, địa tô của C. Mác; Chính sách kinh tế mới, xây dựng HTX kiểu mới của Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh về NN, NT... Ncs hệ thống hóa nghiên cứu chuyên sâu dưới hướng tiếp cận của chuyên ngành Kinh tế Chính trị để đánh giá thực trạng, luận giải những vấn đề đặt ra trong tiến trình thực hiện CNH, HĐH NN, NT ở ĐBSCL.
Advisor: Vũ Văn Hiền, Nguyễn Minh Tuấn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 186 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. TÓM TẮT tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 589,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. TÓM TẮT tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 656,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Đóng góp học thuật - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 365,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Đóng góp học thuật - eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 204,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.