Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55281
Title: Góp ý những quy định về công ty chứng khoán trong Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Authors: Phan Phương Nam
Keywords: Công ty chứng khoán
Luật Chứng khoán
Chứng khoán
Abstract: Bài viết nhận xét, đánh giá các quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán trong Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm tìm ra những quy định còn bất cập, chưa hợp lý trong Dự thảo Luật để đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 (394), tháng 9/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so18.19.CtychungkhoantrongduthaoLuatCK.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 74,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.