Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55284
Title: Bình luận án: Quyền khởi kiện, thời hiệu, căn cứ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Authors: Nguyễn Thị Thùy Trang
Keywords: Bình luận
Quyền khởi kiện
Thời hiệu
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Khởi kiện
Abstract: Trong thực tiễn, để giải quyết một vụ án dân sự, cần phải nghiên cứu tổng thể các vấn đề pháp lý liên quan, từ pháp luật tố tụng đến pháp luật nội dung. Vụ án phân chia di sản thừa kế dưới đây là một ví dụ. Bài viết tập trung bình luận, phân tích các vướng mắc và đề xuất hoàn thiện pháp luật đặt ra trong vụ án.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 (394), tháng 9/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so18.19.Quyenkhoikien,thoihieu,cancuthuhoiGCNQSDĐ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 100,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.