Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55290
Title: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng
Authors: Phạm Thị Thanh Huế
Keywords: Hoàn thiện
Pháp luật
Thẩm quyền
Xử phạt vi phạm hành chính
Bộ đội Biên phòng
Abstract: Bộ đội Biên phòng là một trong 14 nhóm chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Để đảm bảo hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm hành chính, đòi hỏi phải có cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, các quy đ ịnh của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng còn có một số hạn chế, bất cập cần được hoàn thiện
Issue Date: 2019-10
Type: Tiêu điểm
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (395), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so19.2019_HTquydinhcuaPLvethamquyenxuphatVPHCcuaBĐBP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 82,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.