Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55296
Title: Thuế tài sản và những vấn đề liên quan đến việc xây dựng Luật thuế tài sản
Authors: Trần Thị Bé Duyên
Keywords: Thuế tài sản
Xây dựng
Đất đai
Abstract: Thuế thu trên tài sản ở nước ta được hình thành từ rất lâu với một số sắc thuế phổ biến như thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một sắc thuế mang tên Thuế Tài sản nhằm điều chỉnh các loại tài sản có khả năng chịu thuế trên thực tế. Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng pháp luật thuế tài sản là vấn đề rất cần thiết, giúp đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nư ớc, chống đầu cơ nhà đất và đảm bảo công bằng xã hội.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (395), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so19.2019_ThueTSvanhungvandelienquandenviecxaydungLTTT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.