Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55305
Title: Dạy học phần “Điện học” vật lý 11 Trung học phổ thông góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Authors: Trần Ngọc Thắng
Keywords: Điện học
Vật lý 11
Năng lực giải quyết vấn đề
Bồi dưỡng
Abstract: Phân tích đặc điểm, vai trò và các đặc trưng khác của dạy học theo chủ đề từ đó đưa ra 3 biện pháp cụ thể để bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn vật lí ở trường trung học phổ thông. Phân tích được nội dung kiến thức chương Dòng điện trong các môi trường từ đó xây dựng thành 4 chủ đề học tập từ đó thiết kế được 4 tiến trình tổ chức dạy học theo chủ đề theo tiến trình đã đề xuất và thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của HS khi học theo các kế hoạch dạy học.
Advisor: Nguyễn Thị Nhị, Mai Văn Trinh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 248 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Vinh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2a. Tóm tắt LA_VIE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 846,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2b. Tóm tắt LA_ENG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 658,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3a. Trích yếu LA-VIE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 217,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3b -Trích yếu LA_ENG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 150,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4a. Thông tin điểm mới LA_VIE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4b. Thông tin điểm mới LA_ENG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 70,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.