Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55307
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Phước Thọ-
dc.date.issued2019-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55307-
dc.description.abstractChế độ đăng ký tài sản được coi là nền tảng căn bản của ổn định xã hội và phát triển kinh tế ở Nhật Bản. Những kinh nghiệm của Nhật Bản về vấn đề này có giá trị tham khảo để Việt Nam xây dựng, ban hành Luật Đăng ký tài sản nhằm đổi mới chế độ đăng ký tài sản, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectTài sảnvi
dc.subjectNhật Bảnvi
dc.subjectLuật Đăng ký tài sảnvi
dc.subjectBất động sảnvi
dc.subjectĐăng ký tài sảnvi
dc.titleKinh nghiệm của Nhật Bản về yêu cầu cấp bách cần xây dựng, ban hành luật đăng ký tài sản ở nước tavi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.