Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55324
Title: Kỹ thuật "một luật sửa nhiều luật": Thực trạng và kiến nghị
Authors: Bùi Thu Hằng, Đoàn Thị Trang
Keywords: Một luật sửa nhiều luật
Kỹ thuật một luật sửa nhiều luật
Abstract: Để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, 10 năm qua, kỹ thuật một luật sửa nhiều luật được đưa vào và áp dụng ở Việt Nam. Thực tiễn thi hành cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, việc áp dụng kỹ thuật một luật sửa nhiều luật còn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện. Bài viết phân tích thực trạng áp dụng kỹ thuật “một luật sửa nhiều luật” và kiến nghị về vấn đề này.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (397), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so21.2019_Kythuatmotluatsuanhieuluat,thuctrang,kiennghi(1).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 59,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.