Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55327
Title: Góp phần phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh Dự bị đại học ở vùng Tây Nguyên
Authors: Kiều Mạnh Hùng
Keywords: Phát triển ngôn ngữ
Toán học
Ngôn ngữ toán học
Học sinh Dự bị đại học
Tây Nguyên
Abstract: Hệ thống hóa và làm sáng tỏ ngôn ngữ toán học và biểu hiện của năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh. Trình bày các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ toán học; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy; ngôn ngữ toán học và tư duy toán học; kĩ năng giao tiếp toán học và phát triển ngôn ngữ toán học; đề cập về thực trạng phát triển ngôn ngữ toán học của học sinh Dự bị đại học. Đề xuất 4 nhóm biện pháp sư phạm gồm 15 biện pháp, các biện pháp được trình bày theo cùng một cấu trúc hợp lí: mục tiêu - nội dung - các bước tiến hành - ví dụ minh họa - những lưu ý khi thực hiện.
Advisor: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thanh Hưng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 186 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Vinh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luan an PPDH Toan (Kieu Manh Hung).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2a. TTLA _ Tieng Viet (Kieu Manh Hung).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2b. TTLA _ Tieng Anh (Kieu Manh Hung).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 671,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3a. Trích yếu LA_ Tieng Viet (Kieu Manh Hung).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 354,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3b. Trích yếu LA_ Tieng Anh (Kieu Manh Hung).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 116,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4b. Thông tin điểm mới LA_ Tieng Viet (Kieu Manh Hung).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 459,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4c. Thông tin điểm mới LA_ Tieng Anh (Kieu Manh Hung).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 181,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.