Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55329
Title: Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung ở tỉnh Quảng Trị
Authors: Nguyễn Ngọc Kiện
Keywords: Tòa án
Hồ sơ
Điều tra
Quảng Trị
Abstract: Trong những năm qua, trong phạm vi cả nước nói chung, ở tỉnh Quảng Trị nói riêng còn xảy ra tình trạng Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tình trạng này làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án, lãng phí công sức, tiền của, ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo và người tham gia tố tụng khác, vì vậy, cần phải có giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này.
Issue Date: 2019-11
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (397), tháng 11/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so21.2019_Toaantrahosodieutrabosungo tinhQuangTri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 113,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.