Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55329
Title: Phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây
Authors: Cao Trí Dũng
Keywords: Du lịch
Phát triển du lịch
Du lịch đường bộ
Hành lang kinh tế Đông Tây
Description: Luận án cũng đã xác định được các sản phẩm cơ bản sẽ khai thác trên tuyến trên cơ sở phân tích lợi thế và sự khác biệt về tài nguyên, bao gồm: Du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch tâm linh và du lịch gắn với các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới; qua đó hình thành 3 con đường chủ đề là : Con đường Hữu nghị, Con đường Sinh thái và Con đường Di sản. Bên cạnh đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tính mùa vụ của các sản phẩm này trên tuyến Hành Lang Đông Tây.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 204 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40dbaa9f-2316-4f84-a524-c56dc89ff34e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.