Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55331
Title: Văn hóa ứng xử trong nghề chế biến nông sản của cư dân làng Mậu Hòa (xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội)
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Keywords: Văn hóa ứng xử
Chế biến nông sản
Mậu Hòa
Hoài Đức
Nông sản
Description: Luận án chỉ rõ cơ sở hình thành, những yếu tố tác động đến văn hóa Ứng xử trong nghề chế biến nông sản của cư dân làng Mậu Hòa; xem xét văn hóa ứng xử với ba chiều kích: ứng xử với môi trường tự nhiên, ứng xử với môi trường xã hội và ứng xử với bản thân. Trong mỗi chiều kích, luận án phân tích dưới 2 góc độ, khả năng tận dụng lợi thế và ứng phó trước những khó khăn của điều kiện tự nhiên, mối quan hệ xã hội và năng lực phát triển của bản thân để phát triển nghề.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 230 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Đại học Văn hóa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4206cd6e-1f41-48a5-8873-cfaefdab66fe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.